Praktisk hjælp

P. Obel Hjemmepleje Service

 

Er du visiteret til, at modtage hjemmehjælp kan du som samfundsborger efter serviceloven §83 vælge om det er den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør som skal varetage dine ydelser.

 

P. Obel Hjemmepleje Services medarbejdere vil sikre, at din hjælp leveres med respekt, kvalitet, tryghed og tilpasset dine individuelle ønsker og behov.

 

Praktisk hjælp:

 

• Almindelig rengøring

• Støvsugning

• Gulvvask

• Støvaftørring

• Skift af sengetøj

• Lægge vasketøj i pose til vaskeri

• Lægge vaske tøj på plads

• Bortskaffelse af affald

• Indkøb

• Post eller bankbesøg

• Hovedrengøring

P. Obel Hjemmepleje Service - Skovvej 76, 2750 Ballerup - Mail: info@pobel.dk - Telefon: 2773 6767 - Fax: 4427 1201