Hjemmepleje

 

 

Er du visiteret til at modtage hjemmehjælp, kan du som samfundsborger efter serviceloven §83 vælge, om det er den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør, som skal varetage dine ydelser.

 

Din Private Døgnplejes medarbejdere vil sikre, at din hjælp leveres med respekt, kvalitet, tryghed og tilpasset dine individuelle ønsker og behov.

  

 

Hvordan vælger du Din Private Døgnpleje ?

 

1.  Du skal kontakter visitationen i din kommune

2.  Hvis du allerede har hjælp, oplyser du kommunen om dit leverandør valg

3.  Er det første gang du skal have hjælp, skal visitationen første vurdere dit behov for hjælp samt visitere disse ydelser.

     I den forbindelse oplyser du om dit leverandør valg

4.  Din Private Døgnpleje får automatisk besked fra visitationen, hvis du har valgt os

5.  Dernæst kontakter vi dig for, at drøfte dine ønsker til udførelsen af den visiteret hjælp

6.  Du har altid mulighed for, at tilkøbe ydelser, hvis du har brug for yderligere hjælp

 

Du kan læse mere om personlig pleje, praktisk hjælp og tilkøbsydelser ved at trykke på billederne herunder eller vælge punkterne i menuerne

 
Personlig pleje

Praktisk hjælp

Tilkøbsydelser