Personlig pleje

 

 

Er du visiteret til at modtage hjemmehjælp, kan du som samfundsborger efter serviceloven §83 vælge, om det er den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør, som skal varetage dine ydelser.

 

Din Private Døgnplejes medarbejdere vil sikre, at din hjælp leveres med respekt, kvalitet, tryghed og tilpasset dine individuelle ønsker og behov.

Personlig pleje:


•  Hjælp til hygiejne

•  Hjælp til bad og hårvask

•  Mund, hånd og hudpleje

•  Hjælp til af- og påklædning

•  Hjælp ved toiletbesøg

•  Hjælp til medicinudlevering

•  Hjælp til tilberedning af mad og drikke

•  Hjælp til servering af mad og drikke

•  Hjælp til lejring i sengen

•  Hjælp til at strukturere hverdagen

•  Hjælp til at læse post.