Praktisk hjælp

 


Er du visiteret til at modtage hjemmehjælp, kan du som samfundsborger efter serviceloven §83 vælge, om det er den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør, som skal varetage dine ydelser.

 

Din Private Døgnplejes medarbejdere vil sikre, at din hjælp leveres med respekt, kvalitet, tryghed og tilpasset dine individuelle ønsker og behov.

 Praktisk hjælp:


•  Almindelig rengøring

•  Støvsugning

•  Gulvvask

•  Støvaftørring

•  Skift af sengetøj

•  Lægge vasketøj i pose til vaskeri

•  Lægge vaske tøj på plads

•  Bortskaffelse af affald

•  Hovedrengøring.